Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen ammattikorkeakoulu

Opintojakson koodi: 5N00BE52-3115


Opintojakson nimi: Working English for Engineers


Opintojakson alkamisajankohta: 26.03.2019

Opintojakson päättymisajankohta: 28.05.2019


Opetusajat: Tiistai- ja torstai-iltapäivisin klo 14.45 - 16.15.


Laajuus opintopisteinä: 3


Paikka:

Kuntokatu 3


Tavoitteet:

Opiskelija
-osaa toimia tarkoituksenmukaisesti työelämään liittyvissä viestintätilanteissa (esim. puhelin- ja sähköpostiviestintä).
-osaa yritysenglannin peruskäsitteistöä ja suoriutuu valitun yrityksen suullisesta esittelystä.
-osaa oman alan keskeistä termistöä.


Sisältö:

• Työelämän viestintätilanteita
• Yrityselämän englantia
• Oman opiskelualan termistöä
• Kielioppia tarpeen mukaan


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.01.2019

Ilmoittautuminen päättyy: 20.03.2019On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin