Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen ammattikorkeakoulu

Opintojakson koodi: N-00DE74-3004


Opintojakson nimi: Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava suomen kieli ja kirjoittaminen


Opintojakson alkamisajankohta: 19.03.2019

Opintojakson päättymisajankohta: 28.05.2019


Opetusajat: Tiistaisin klo 14-16.


Laajuus opintopisteinä: 3


Kohderyhmä:

Maahanmuuttajataustaiset henkilöt, jotka haluavat parantaa suomen kielen taitoaan.


Paikka:

TAMK, Kuntokatu 3


Tavoitteet:

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1.2-B2

Opiskelija
• vahvistaa omaa kieliopillista ja kielenhuollollista osaamistaan
• tutustuu oman alansa ammatillisiin tekstitaitoihin
• osaa kirjoittaa ammattikorkeakouluopinnoissa tarvittavia asiatyylisiä tekstejä.


Sisältö:

Sisältö
• kielenhuollon harjoitukset
• kirjoitusharjoitukset
• referointi ja lähdetekstien käyttö
• palautteen antaminen ja saaminen ohjeiden mukaan


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.01.2019

Ilmoittautuminen päättyy: 01.03.2019On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin