Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 132603


Opintojakson nimi: Markkinaoikeus (7 op) TOIK2039 - kevät 2019


Opintojakson alkamisajankohta: 25.03.2019

Opintojakson päättymisajankohta: 26.03.2019


Laajuus opintopisteinä: 3


Paikka:

Tampere


Aineopintoja

Oppiaine

Talousoikeus

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Johtamisen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 140€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 90€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 50€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Kevät 2019.

Luennot: ma 25.3. ja ti 26.3. klo 16.30-20.30.

Paikka: Tampereen yliopisto (sali varmistuu myöhemmin).

Opettaja

Mika Kärkkäinen

Tavoitteet

Osaamistavoite:Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee markkinoinnin ja kilpailun oikeudelliset rajat ja kykenee hyödyntämään tätä käytännön yritystoimintaan kansainvälisessä ympäristössä. Opiskelija tunnistaa talousoikeudelliset riskit ja mahdollisuudet liiketoiminnassa ja kykenee sen perusteella esittämään liiketoimintaa edistäviä toimintasuosituksia. Opiskelija ymmärtää IPR-suojan merkityksen niin valtakunnallisella kuin kansainvälisellä tasolla ja tietää, miten yritysten tulee suojata teollisoikeutensa.

Työelämävalmiudet: Asiakokonaisuuksien itsenäinen ja kriittinen omaksuminen. Tiedon hankkiminen ja hyödyntäminen. Itsenäinen argumentointi. Analyyttinen ajattelu. Kyky arvioida itsenäisesti henkilöstöön liittyviä oikeudellisia kysymyksiä ja esittää siihen nojautuvia perusteltuja toimintasuosituksia.

Sisältö

1. Markkinoinnin sääntely. 2. Kilpailunrajoitukset. 3. Julkiset hankinnat. 4. Immateriaalioikeus.

Suoritustapa

Luennot 10 h. Tentti, jossa saa käyttää lakikirjaa. Keskeiseen lainsäädäntöön on perehdyttävä kirjoja luettaessa. Tenttipäivät varmistuvat myöhemmin.

Oppimateriaali

1. Villa Seppo ym.: Yritysoikeus. Talentum 2014 luennoitsijan ilmoittamin osin.

Saatavilla Tritonian Finnasta >> Hae hakusanalla: Yritysoikeus >> valitse kirjasta versio, jossa lukee: Verkkoaineisto (päivittyvä) >> Klikkaa alhaalta: Verkossa saatavilla: > Vaasan yliopisto.

Finna-portaali löytyy osoitteesta www.tritonia.finna.fi/uva. Finnaan kirjaudutaan Vaasan yliopiston käyttäjätunnuksella. Tietoa etäopiskelijoille https://www.tritonia.fi/fi/etaopiskelijat

2. Lainsäädäntö luennoitsijan ilmoittamin osin (säädösluettelo), josta on hallittava myös 3 kk ennen tenttiä julkaistut muutokset. Säädösluettelo on saatavissa Moodlessa: ”Talousoikeuden opintomateriaalit” -kohdassa.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 140 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutussuunnittelija Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 29.05.2018

Ilmoittautuminen päättyy: 11.03.2019


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin