Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen teknillinen yliopisto

Opintojakson koodi: KEB-20001


Opintojakson nimi: Ympäristötekniikan perusteet


Opintojakson alkamisajankohta: 07.01.2019

Opintojakson päättymisajankohta: 26.04.2019


Opetusajat: http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2018-2019/perus/aineryhmat/Bio-_ja_ymparistotekniikka/KEB-20001-1.html


Laajuus opintopisteinä: 5


Linkki: http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2018-2019/perus/aineryhmat/Bio-_ja_ymparistotekniikka/KEB-20001-1.html


Paikka:

TTY


Tavoitteet:

Opiskelijalla on erikoistavassa tai läpäisevässä ympäristötekniikan opiskelussa tarvittavat perustiedot. Opiskelija osaa selittää ympäristötekniikan suhteen luonnontieteisiin, tekniikkaan ja kestävään kehitykseen sekä sen, millaisista osa-alueista ympäristötekniikan kokonaisuus toiminnallisesti ja toisaalta opinto- ja tutkimusaloina muodostuu.


Sisältö:

http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2018-2019/perus/aineryhmat/Bio-_ja_ymparistotekniikka/KEB-20001.html


Arviointi:

Opintojakson arvosana muodostuu tentistä verkossa tehtävistä viikkotenteistä.

Arvosana 1 = Osaa osaamistavoitteet välttävästi

Arvosana 2 = Osaa osaamistavoitteet hyvin


Lisätietoja:

http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2018-2019/perus/aineryhmat/Bio-_ja_ymparistotekniikka/KEB-20001.html


http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2018-2019/perus/aineryhmat/Bio-_ja_ymparistotekniikka/KEB-20001.html


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.11.2018

Ilmoittautuminen päättyy: 23.12.2018


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin