Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen teknillinen yliopisto

Opintojakson koodi: KEB-61100


Opintojakson nimi: Insinöörikemia


Opintojakson alkamisajankohta: 07.01.2019

Opintojakson päättymisajankohta: 26.04.2019


Opetusajat: http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2018-2019/avoin/aineryhmat/Kemia/KEB-61100-3.html


Laajuus opintopisteinä: 3


Linkki: http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2018-2019/perus/aineryhmat/Kemia/KEB-61100-1.html


Kohderyhmä:

Esitietovaatimus: Lukion kurssit 1-4


Paikka:

TTY


Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee aineen muutosten kemiallista taustaa, omaa matemaattis-luonnontieteellistä ajattelutapaa ja omaa valmiuden ratkaista fysikaalis-kemiallisia ongelmia. Tavoitteena on antaa diplomi-insinöörille valmiudet tehdä työelämässä yhteistyötä kemian asiantuntijoiden kanssa.


Sisältö:

http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2018-2019/avoin/aineryhmat/Kemia/KEB-61100.html


Suoritustapa:

Avoimen yliopiston järjestämä verkko-opetusopintojakso. Sisältää muutamia iltaisin järjestettäviä tapaamiskertoja.


Arviointi:

Opintojakso arvioidaan tentin avulla. Opiskelijan tulee osoittaa hallitsevansa opintojakson alueeseen kuuluvia pääasiassa laskutehtäviä. Hallitessaan hyvin ydinainekseen liittyvät asiat, opiskelija saa arvosanan kolme. Korkeampiin arvosanoihin vaaditaan osaamista myös täydentävän tietämyksen asioista.


Lisätietoja:

http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2018-2019/avoin/aineryhmat/Kemia/KEB-61100-3.html


http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2018-2019/avoin/aineryhmat/Kemia/KEB-61100-3.html


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.11.2018

Ilmoittautuminen päättyy: 23.12.2018On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin