Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen teknillinen yliopisto

Opintojakson koodi: KEB-61420


Opintojakson nimi: Laaja kemia 2


Opintojakson alkamisajankohta: 07.01.2019

Opintojakson päättymisajankohta: 22.02.2019


Opetusajat: http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2018-2019/perus/aineryhmat/Kemia/KEB-61420-1.html


Laajuus opintopisteinä: 4


Linkki: http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2018-2019/perus/aineryhmat/Kemia/KEB-61420.html


Tavoitteet:

Opiskelija osaa selittää kokeellisesti havaitun ideaalikaasun tilanyhtälön ja kineettisestä kaasuteoriasta johdetun mallin ominaisuuksia. Opiskelija ymmärtää kemiallisen energian olemuksen ja osaa selittää, kuinka sitä voidaan muuttaa muiksi energian muodoiksi. Opiskelija osaa selittää termodynamiikan perussuureet sisäenergian, entalpian, entropian ja Gibbsin energian muutoksen ja osaa ratkaista näitä suureita käsitteleviä laskutehtäviä. Opiskelija osaa soveltaa entropian ja Gibbsin energian muutoksen käsitteitä kemiallisten reaktioiden spontaanisuuden määrittämiseen. Opiskelija osaa yhdistää sähkökemian perusteet termodynamiikan käsitteisiin ja osaa ratkaista galvaanista kennoa ja elektrolyysikennoa käsitteleviä laskutehtäviä. Opiskelija osaa soveltaa reaktionopeusyhtälöitä reaktionopeuksien laskemiseen ja reaktiomeknismien tunnistamiseen.


Sisältö:

http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2018-2019/perus/aineryhmat/Kemia/KEB-61420.html


Arviointi:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5). Laskuharjoituksista saa lisäpisteitä, joilla voi korottaa arvosanaansa.


Lisätietoja:

http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2018-2019/perus/aineryhmat/Kemia/KEB-61420.html


http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2018-2019/perus/aineryhmat/Kemia/KEB-61420.html


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.11.2018

Ilmoittautuminen päättyy: 23.12.2018On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin