Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen teknillinen yliopisto

Opintojakson koodi: KEB-61430


Opintojakson nimi: Laaja kemia 3


Opintojakson alkamisajankohta: 04.03.2019

Opintojakson päättymisajankohta: 26.04.2019


Opetusajat: http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2018-2019/perus/aineryhmat/Kemia/KEB-61430-1.html


Laajuus opintopisteinä: 4


Linkki: http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2018-2019/perus/aineryhmat/Kemia/KEB-61430.html


Paikka:

TTY


Tavoitteet:

Opiskelija osaa selittää kvantti- ja atomiteorian perusteet. Opiskelija osaa vertailla jaksollisen järjestelmän eri ryhmien alkuaineiden ja niiden yhdisteiden samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia kvanttimekaanisen atomimallin pohjalta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää kemiallisten sidosten, molekyylien ja kompleksien synnyn ja rakenteet. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä aineen molekulaarisen rakenteen ja fysikaalisten ominaisuuksien välisiä yhteyksiä. Opiskelija osaa selittää kiinteän olomuodon kuvaamisessa käytettävät eri mallit. Opiskelija osaa kuvata liuosten höyrynpainekäyttäytymistä ja kolligatiivisia ominaisuuksia sekä ratkaista aiheeseen liittyviä laskutehtäviä.


Sisältö:

http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2018-2019/perus/aineryhmat/Kemia/KEB-61430.html


Suoritustapa:

Luennot ke 12-14 ja pe 10-12 S4.
Pienryhmälaskuharjoitukset.


Arviointi:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5). Laskuharjoituksista saa lisäpisteitä, joilla voi korottaa arvosanaansa.


Lisätietoja:

http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2018-2019/perus/aineryhmat/Kemia/KEB-61430-1.html


http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2018-2019/perus/aineryhmat/Kemia/KEB-61430-1.html


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.11.2018

Ilmoittautuminen päättyy: 17.02.2019


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin