Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen teknillinen yliopisto

Opintojakson koodi: TLO-11000


Opintojakson nimi: Tietojohtamisen perusteet


Opintojakson alkamisajankohta: 07.01.2019

Opintojakson päättymisajankohta: 22.02.2019


Opetusajat: http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2018-2019/avoin/aineryhmat/Tiedonhallinta/TLO-11000.html


Laajuus opintopisteinä: 4


Linkki: http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2018-2019/avoin/aineryhmat/Tiedonhallinta/TLO-11000.html


Paikka:

TTY


Tavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää mitä tietoyhteiskunnalla tarkoitetaan ja miten tiedosta on tullut tärkeä tuotannontekijä. Kurssin jälkeen hänellä on kokonaiskuva tietojohtamisen keskeisistä käsitteistä ja teorioista. Opiskelija osaa tarkastella tietojohtamista sekä liiketoiminnan että tieto- ja viestintäteknologian näkökulmasta ja tiedostaa tietojohtamisen merkityksen organisaatiolle.


Sisältö:

http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2018-2019/avoin/aineryhmat/Tiedonhallinta/TLO-11000.html


Suoritustapa:

http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2018-2019/avoin/aineryhmat/Tiedonhallinta/TLO-11000-2.html


Arviointi:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)


Lisätietoja:

http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2018-2019/avoin/aineryhmat/Tiedonhallinta/TLO-11000.html


http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2018-2019/avoin/aineryhmat/Tiedonhallinta/TLO-11000.html


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.11.2018

Ilmoittautuminen päättyy: 23.12.2018On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin