Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen teknillinen yliopisto

Opintojakson koodi: TTA-11010


Opintojakson nimi: Teollisuustalouden perusteet


Opintojakson alkamisajankohta: 07.01.2019

Opintojakson päättymisajankohta: 26.04.2019


Opetusajat: http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2018-2019/pori/aineryhmat/Teollisuustalous/TTA-11010-3.html


Laajuus opintopisteinä: 4


Linkki: http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2018-2019/pori/aineryhmat/Teollisuustalous/TTA-11010.html


Paikka:

Pori


Tavoitteet:

http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2018-2019/pori/aineryhmat/Teollisuustalous/TTA-11010.html


Sisältö:

http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2018-2019/pori/aineryhmat/Teollisuustalous/TTA-11010.html


Suoritustapa:

Opetukseen osallistuminen vapaaehtoista. Kurssisuoritukseen riittää hyväksytty tentti, johon voi valmistautua ottamalla osaa opetukseen, pienryhmäopetukseen, tekemällä kotitehtäviä, harjoitustyön sekä tvt-tehtäviä tai omaksumalla asiat muutoin (kurssikirjallisuus).


Arviointi:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5). Hyväksytysti suoritettu tentti/kurssikuulustelu. Tentti pohjautuu kurssikirjallisuuteen, luentoihin, harjoituksiin sekä tvt-materiaaliin.


Lisätietoja:

http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2018-2019/pori/aineryhmat/Teollisuustalous/TTA-11010-3.html


http://www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2018-2019/pori/aineryhmat/Teollisuustalous/TTA-11010-3.html


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.11.2018

Ilmoittautuminen päättyy: 23.12.2018On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin