Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Faculty of Education

Opintojakson koodi: 37678


Opintojakson nimi: Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena - verkko-opetus, IV-periodi


Opintojakson alkamisajankohta: 11.03.2019

Opintojakson päättymisajankohta: 20.05.2019


Laajuus opintopisteinä: 5


Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tiedostaa kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologiset lähtökohdat ja keskeiset tutkimusmenetelmät, tieteellisen tutkimusprosessin vaiheet ja kasvatustieteiden tyypillisimmät tutkimuskohteet
- osaa hakea tutkimustietoa ja arvioida sitä kriittisesti
- tunnistaa tutkimusprosessin eri vaiheisiin sisältyviä eettisiä kysymyksiä ja tietää tieteellisen lukemisen, kirjoittamisen ja argumentoinnin perusteet


Sisältö:

KASP5-opintojakso järjestetään lukuvuonna 2018-2019 verkkototeutuksina jokaisessa periodissa. Jokaiseen verkkototeutukseen otetaan 90 opiskelijaa. KASP5 verkkototeutukseen osallistuvilla suositellaan olevan jo vähintään yhden muun perusopintojen opintojakson opinnot takanaan.


Opintojakson toteutus sisältää luentotallenteisiin (Moodlessa), kirjallisuuteen ja verkkoaineistoihin pohjautuvia tehtäviä. KASP5-jaksolle valitut opiskelijat saavat opettajalta sähköpostitse avaimen, jolla he liittyvät Moodle-alueelle ennen opetuksen alkua.


HUOM! Selvitä mahdollisuutesi vaihtoehtoisen raporttitentin tekemiseen ennen kuin ilmoittaudut verkkototeutukseen! Ks. tarkemmin lisätiedoista!


Lisäksi on tärkeää kirjautua kasvatustieteiden perusopintojen yhteiselle Moodle-alueelle kirjautumisohjeen avulla. Lue tarkasti yhteisellä alueella oleva kasvatustieteiden perusopintojen yleisohje. Yhteisellä alueella tiedotetaan lukuvuoden aikana mahdollisista muutoksista ja muista ajankohtaisista asioista perusopintojen suorittamiseen liittyen.


Arviointi:

Järjestelmä: completion


Opetus seuraavilla periodeilla: IV periodi (04.03.2019 - 26.05.2019) Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta: https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=37678


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.01.2019

Ilmoittautuminen päättyy: 04.03.2019On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin