Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Language Centre

Opintojakson koodi: 38380


Opintojakson nimi: Ranska IV


Opintojakson alkamisajankohta: 11.01.2019

Opintojakson päättymisajankohta: 26.04.2019


Laajuus opintopisteinä: 4


Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää normaalitempoista puhetta ja osaa reagoida siihen kertomalla oman mielipiteensä, esittelemällä väitteitä ja käymällä lyhyitä keskusteluja niiden pohjalta
- osaa kirjoittaa lyhyitä tekstejä eri aiheista
- pystyy pitämään lyhyen ranskankielisen esitelmän nettimateriaalin pohjalta


Sisältö:

Tunnilla tehdään ryhmässä tai pareittain puheharjoituksia ja kuullunymmärtämisharjoituksia sekä kirjoitetaan itsenäisesti esseitä. Opiskelijat tekevät pareittain tai ryhmässä esitelmän ranskaksi.


Arviointi:

Järjestelmä: 1-5
Opintojakson arvosanan perusteina ovat aktiivinen osallistuminen opetukseen, sovitut harjoitustyöt ja kokeet.


Opetus seuraavilla periodeilla: III periodi (07.01.2019 - 03.03.2019) IV periodi (04.03.2019 - 26.05.2019) Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta: https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=38380


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.01.2019

Ilmoittautuminen päättyy: 04.03.2019On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin