Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Language Centre

Opintojakson koodi: 38392


Opintojakson nimi: Lesen, Verstehen, Schreiben


Opintojakson alkamisajankohta: 07.09.2018

Opintojakson päättymisajankohta: 26.10.2018


Laajuus opintopisteinä: 2


Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee eri tekstilajien ominaispiirteitä ja formaalin ja ei-formaalin kielenkäytön keinoja
- ymmärtää saksankielisiä asiatekstejä eri aihepiireistä ja tunnistaa eri näkökulmia
- osaa kirjoittaa melko oikeakielistä ja tyyliltään tarkoituksenmukaista tekstiä


Sisältö:

Kirjallisissa ja suullisissa harjoituksissa analysoidaan saksankielisiä yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyviä tai opiskelijoiden itse valitsemia tekstejä. Rakenteiden ja sanaston osaamista syvennetään. Opiskelija kirjoittaa omia tekstejä, esimerkiksi argumentoivan tekstin tai tiivistelmän.


Arviointi:

Järjestelmä: completion
Hyväksymisen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen harjoituksiin ja harjoitustöiden tekeminen sovitussa aikataulussa.


Opetus seuraavilla periodeilla: I periodi (27.08.2018 - 21.10.2018) II periodi (22.10.2018 - 14.12.2018) Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta: https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=38392


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.01.2019

Ilmoittautuminen päättyy: 04.03.2019On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin