Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Language Centre

Opintojakson koodi: 38418


Opintojakson nimi: Saksan kielen valmentava kurssi - Interkulturelles Training


Opintojakson alkamisajankohta: 18.03.2019

Opintojakson päättymisajankohta: 17.05.2019


Laajuus opintopisteinä: 2


Tavoitteet:

Ohjelman tavoitteena on luoda suomalaisten ja saksankielisten opiskelijoiden välille kontaktit, joiden avulla opiskelijat perehtyvät kulttuurienväliseen viestintään ja suomalaiset opiskelijat voivat vahvistaa saksan kielen suullista taitoaan.


Sisältö:

Opiskelijat sopivat pienryhmän keskusteluaiheet yhdessä opettajatutorin kanssa. Pienryhmässä on mukana 1 saksaa äidinkielenään puhuva ja 1-2 saksaa vieraana kielenä opiskelevaa. Ryhmät kokoontuvat säännöllisesti ja opiskelijat pitävät henkilökohtaista oppimispäiväkirjaa. Oppimisympäristönä käytetään Moodle-verkkoympäristöä.


Arviointi:

Järjestelmä: completion
Aktiivinen ja säännöllinen osallistuminen tapaamisiin, oppimispäiväkirja ja loppuraportin laatiminen.


Opetus seuraavilla periodeilla: IV periodi (04.03.2019 - 26.05.2019) Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta: https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=38418


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.01.2019

Ilmoittautuminen päättyy: 04.03.2019On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin