Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Language Centre

Opintojakson koodi: 38420


Opintojakson nimi: Venäjän kielen valmentava kurssi


Opintojakson alkamisajankohta: 11.01.2019

Opintojakson päättymisajankohta: 26.04.2019


Laajuus opintopisteinä: 2


Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- erottaa lyhyehkön tekstin keskeisen sisällön ja osaa sanoa sen omin sanoin,
- osaa käyttää kielen perussanastoa ja rakenteita tarkoituksenmukaisesti,
- osaa ilmaista itseään riittävän selkeästi kirjoittaessaan opiskelusta, työkokemuksesta, tulevasta ammatista ja vieraan kielen taidosta,
- pystyy sujuvahkosti ilmaisemaan suullisesti tärkeimmät asiat itsestään ja sanomaan, mikä on hänelle on tärkeää ja miksi.


Sisältö:

Opiskelija harjoittelee kielen perusrakenteita ja kehittää omaa ilmaisuaan täsmällisemmäksi. Tehtävistä suoriutumisesta hän saa ja antaa palautetta toisille osallistujille.


Arviointi:

Järjestelmä: completion
Hyväksyttävän suorituksen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen, sovittujen tehtävien tekeminen sekä mahdollisten välikokeiden tai tentin läpäiseminen.


Opetus seuraavilla periodeilla: III periodi (07.01.2019 - 03.03.2019) IV periodi (04.03.2019 - 26.05.2019) Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta: https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=38420


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.01.2019

Ilmoittautuminen päättyy: 04.03.2019On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin