Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Language Centre

Opintojakson koodi: 38421


Opintojakson nimi: Opimme lisää venäjän kielen suullisia taitoja


Opintojakson alkamisajankohta: 11.01.2019

Opintojakson päättymisajankohta: 26.04.2019


Laajuus opintopisteinä: 2


Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- uskaltaa osallistua pelkästään venäjäksi tapahtuviin opiskelutilanteisiin ja suoriutua niistä, tehden tarpeen tullen tarkentavia kysymyksiä, sekä reagoiden ja perustellen, kun sitä odotetaan,
- osaa havainnoida lukemaansa tai kuulemaansa ja hankkia sekä yhdistellä itsenäisesti yleistajuista tietoa eri lähteistä,
- osaa pitää valmistetun puheenvuoron itseään kiinnostavasta aiheesta kuulijat huomioiden ja tukea syntyvää keskustelua.


Sisältö:

Opiskelija harjoittelee puheenvuorojen ja alustuksen pitämistä sekä rakentavaa keskusteluun osallistumista yleisistä ja ajankohtaisista aiheista. Hän etsii ja yhdistelee tietoa aktiivisesti ja jakaa sitä muille osallistujille. Kurssin lopulla hän myös arvioi yhdessä aikaansaatua ja omaa oppimistaan kohdekielellä (venäjäksi).


Arviointi:

Järjestelmä: completion
Hyväksytyn suorituksen perusteena on aktiivinen osallistuminen ja sovittujen tehtävien tekeminen.


Opetus seuraavilla periodeilla: III periodi (07.01.2019 - 03.03.2019) IV periodi (04.03.2019 - 26.05.2019) Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta: https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=38421


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.01.2019

Ilmoittautuminen päättyy: 04.03.2019On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin