Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Language Centre

Opintojakson koodi: 38422


Opintojakson nimi: Saksa II


Opintojakson alkamisajankohta: 07.01.2019

Opintojakson päättymisajankohta: 03.03.2019


Laajuus opintopisteinä: 4


Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa perustason sanastoa ja rakenteita
- selviytyy yksinkertaisista vuoropuheluista ja palvelutilanteista kulttuuriin sopivalla tavalla
- ymmärtää ja osaa kirjoittaa rutiininomaisia viestejä


Sisältö:

- ääntämisharjoituksia
- rakenneharjoituksia
- tekstin- ja kuullunymmärtämisharjoituksia
- suullisia ja kirjallisia tehtäviä
- tiedonhakutehtäviä: tutustumista saksankielisten maiden kulttuuriin


Arviointi:

Järjestelmä: 1-5
Arvosanan perusteina ovat osallistuminen opetukseen sekä sovitut harjoitustyöt ja kokeet.


Opetus seuraavilla periodeilla: III periodi (07.01.2019 - 03.03.2019) IV periodi (04.03.2019 - 26.05.2019) Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta: https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=38422


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.08.2018

Ilmoittautuminen päättyy: 16.12.2018


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin