Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Language Centre

Opintojakson koodi: 38424


Opintojakson nimi: Johdatus espanjalaiseen kulttuuriin


Opintojakson alkamisajankohta: 07.01.2019

Opintojakson päättymisajankohta: 03.03.2019


Laajuus opintopisteinä: 2


Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee Espanjan historiaa, kirjallisuutta, taidetta ja perinteitä
- tuntee nykypäivän espanjalaista elämää ja monikulttuurista yhteiskuntaa
- on tutustunut Espanjan ja sille kulttuurisesti läheisten maiden välisiin suhteisiin


Sisältö:

Luentoja Espanjan kulttuurista, historiasta, taiteista, nykypäivän elämästä ja kulttuurista. Elokuvat, asiaohjelmat ja muut av-aineistot muodostavat tärkeän osan kurssista. Opiskelijat voivat myös ehdottaa omia aiheitaan kurssisisällöiksi.


Arviointi:

Järjestelmä: 1-5
Numerolla 1-5. Opintojakson arvosanan perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin sekä sovitut harjoitustyöt ja kirjallinen koe kurssin lopussa.


Opetus seuraavilla periodeilla: III periodi (07.01.2019 - 03.03.2019) IV periodi (04.03.2019 - 26.05.2019) Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta: https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=38424


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.08.2018

Ilmoittautuminen päättyy: 16.12.2018On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin