Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Language Centre

Opintojakson koodi: 38488


Opintojakson nimi: Kiina III


Opintojakson alkamisajankohta: 15.01.2019

Opintojakson päättymisajankohta: 11.04.2019


Laajuus opintopisteinä: 4


Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- on kasvattanut sanavarastoaan
- osaa tunnistaa ja kirjoittaa aiempaa useampia kirjoitusmerkkejä pinyin-järjestelmän avulla tai ilman
- ymmärtää hidastempoista keskustelua
- pystyy puhumaan harrastuksista, urheilusta ja kysymään tietä tai aikaa
- osaa ilmaista mielipiteensä kiinalaisesta ja länsimaisesta ruosta


Sisältö:

Keskusteluharjoituksia, kuullunymmärtämisharjoituksia, kirjoitusharjoituksia ja kielenkäyttöharjoituksia.


Arviointi:

Järjestelmä: 1-5
Aktiivinen osallistuminen, kotitehtävät ja loppukoe.


Opetus seuraavilla periodeilla: III periodi (07.01.2019 - 03.03.2019) IV periodi (04.03.2019 - 26.05.2019) Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta: https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=38488


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.01.2019

Ilmoittautuminen päättyy: 04.03.2019



On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.




Takaisin