Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Language Centre

Opintojakson koodi: 38506


Opintojakson nimi: Kommunikationstraining I


Opintojakson alkamisajankohta: 08.01.2019

Opintojakson päättymisajankohta: 30.04.2019


Laajuus opintopisteinä: 2


Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää autenttisia jokapäiväiseen elämään liittyviä aiheita esimerkiksi radiosta ja TV:stä
- osaa laatia suullisen yhteenvedon kuulemastaan tai lukemastaan
- osaa ilmaista ja perustella mielipiteitään


Sisältö:

Kurssilla laajennetaan yleiskielen sanavarastoa ja edistetään saksan puhevalmiutta.
Keskustellaan saksankielisten maiden kulttuurista ja ajankohtaisista aiheista. Opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa aihevalintoihin.


Arviointi:

Järjestelmä: completion
Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää säännöllistä ja aktiivista osallistumista opetukseen, harjoitustöiden tekemistä sovitussa aikataulussa ja suullista koetta kurssin lopussa.


Opetus seuraavilla periodeilla: III periodi (07.01.2019 - 03.03.2019) IV periodi (04.03.2019 - 26.05.2019) Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta: https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=38506


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.01.2019

Ilmoittautuminen päättyy: 04.03.2019On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin