Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Language Centre

Opintojakson koodi: 38507


Opintojakson nimi: Kommunikationstraining II


Opintojakson alkamisajankohta: 08.01.2019

Opintojakson päättymisajankohta: 30.04.2019


Laajuus opintopisteinä: 2


Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kertoa omasta opiskelualastaan, tutkimusaiheestaan jne.
- tuntee erilaisten suullisten viestintätilanteiden erityispiirteitä ja sanastoa ja osaa toimia niissä saksan kielellä
- osaa osallistua keskusteluun tai johtaa sitä
- osaa pitää selkeän esityksen


Sisältö:

Kurssilla analysoidaan ja harjoitellaan yleisiä eri alojen suullisia viestintätilanteita. Aiheet valitaan opiskelijoiden opiskelualan ja kiinnostuksen mukaan.


Arviointi:

Järjestelmä: completion
Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista ja säännöllistä osallistumista opetukseen ja harjoitustöiden tekemistä sovitussa aikataulussa. Lopputentin sijaan opiskelija tekee kaksi äänitystä tietystä aiheesta.


Opetus seuraavilla periodeilla: III periodi (07.01.2019 - 03.03.2019) IV periodi (04.03.2019 - 26.05.2019) Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta: https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=38507


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.01.2019

Ilmoittautuminen päättyy: 04.03.2019On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin