Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Language Centre

Opintojakson koodi: 38550


Opintojakson nimi: Venäjä III


Opintojakson alkamisajankohta: 09.01.2019

Opintojakson päättymisajankohta: 10.05.2019


Laajuus opintopisteinä: 4


Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa keskustella tutuista tavanomaisista aiheista ja tehdä keskustelussa myös aloitteita,
- osaa, saatuaan miettimisaikaa, tuottaa ihmisen arkiseen elämään ja tekemisiin liittyviä kuvauksia omin sanoin,
- osaa havainnoida ja hyödyntää lukemaansa tai kuulemaansa ja esittää sitä koskevia tarkentavia kysymyksiä.


Sisältö:

Osaamistavoitteet saavuttaakseen opiskelija harjoittelee säännöllisesti ryhmässä. Hän omaksuu ja hyödyntää puheena olevien teemojen sanastoa ja kommunikaatiomalleja omissa kirjallisissa ja suullisissa tuotoksissaan. Tehtävistä suoriutumisesta hän saa ja antaa palautetta toisille osallistujille.


Arviointi:

Järjestelmä: 1-5
Opintojakson arvosanan perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin sekä sovitut harjoitustyöt ja kokeet.


Opetus seuraavilla periodeilla: III periodi (07.01.2019 - 03.03.2019) IV periodi (04.03.2019 - 26.05.2019) Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta: https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=38550


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.01.2019

Ilmoittautuminen päättyy: 04.03.2019On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin