Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Faculty of Natural Sciences

Opintojakson koodi: 38614


Opintojakson nimi: Tietotekniikkataidot (kevät)


Opintojakson alkamisajankohta: 04.03.2019

Opintojakson päättymisajankohta: 27.05.2019


Laajuus opintopisteinä: 3


Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan
- opiskelija tuntee yliopiston tietoteknisen ympäristön, osaa toimia mikroluokissa ja osaa käyttää yliopiston tarjoamia tietoteknisiä palveluita
- opiskelija saattaa tietotekniset käytännön taitonsa ajan tasalle niin, että pystyy jatkossa hyödyntämään perusohjelmistoja tehokkaasti ja monipuolisesti
- opiskelijalla on valmiudet ylläpitää tietoteknisiä valmiuksiaan omatoimisesti


Sisältö:

Kurssin suoritus painottuu käytännön harjoitusten tekemiseen, jotka voi halutessaan (starttiluennoille osallistuttuaan) tehdä ja palauttaa omatoimisesti verkon kautta.
Harjoitukset käsittelevät tietokoneiden peruskäyttöä, edistyneempiä sähköpostiin ja selaimiin liittyviä piirteitä, tiedon tallentamista, jakamista ja erilaisia tallennusmuotoja, tekstikäsittelyyn, taulukkolaskennan ja esitysgrafiikkaohjelmistojen käyttöön liittyviä hyviä käytänteitä sekä kuvankäsittelyn perusteita.


Arviointi:

Järjestelmä: completion


Opetus seuraavilla periodeilla: IV periodi (04.03.2019 - 26.05.2019) Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta: https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=38614 https://coursepages.uta.fi/tiey4/


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.01.2019

Ilmoittautuminen päättyy: 04.03.2019On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin