Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Faculty of Communication Sciences

Opintojakson koodi: 38913


Opintojakson nimi: Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet - Fonetiikka


Opintojakson alkamisajankohta: 11.01.2019

Opintojakson päättymisajankohta: 26.04.2019


Laajuus opintopisteinä: 2


Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan (fonetiikka) opiskelija hallitsee artikulatorisen, akustisen ja auditiivisen fonetiikan peruskäsitteet.
Opintojakson suoritettuaan (yleinen kielitiede) opiskelija
- osaa nähdä ihmiskielen keskeisenä osana kulttuuria ja inhimillistä toimintaa
- osaa tarkastella ihmiskielen rakennetta ja merkitystä analyyttisesti
- hallitsee kielen rakenneanalyysissä käytettävät peruskäsitteet (fonologia, morfologia, syntaksi, semantiikka, pragmatiikka)
- kykenee tunnistamaan kielen erilaiset funktiot ja kontekstisidonnaisuuden.


Sisältö:

Fonetiikan peruskurssilla tutustutaan puheen käyttöön kielellisessä kommunikaatiossa pääasiassa artikulatorisen fonetiikan näkökulmasta mutta hieman myös akustisesta ja auditiivisesta näkökulmasta.
Yleisen kielitieteen peruskurssilla tutustutaan ihmiskielen tutkimukseen, kielten yhteisiin ominaisuuksiin ja rakenteellisen kuvauksen peruskäsitteistöön. Luentojen tukena ovat kotona tehtävät analyysitehtävät.


Arviointi:

Järjestelmä: 1-5


Opetus seuraavilla periodeilla: III periodi (07.01.2019 - 03.03.2019) IV periodi (04.03.2019 - 26.05.2019) Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta: https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=38913


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.01.2019

Ilmoittautuminen päättyy: 04.03.2019On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin