Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Faculty of Social Sciences

Opintojakson koodi: 39444


Opintojakson nimi: Terve ja sairas ihminen


Opintojakson alkamisajankohta: 07.01.2019

Opintojakson päättymisajankohta: 18.02.2019


Laajuus opintopisteinä: 5


Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee elimistön rakenteen ja toiminnan sekä ihmisen kasvun, kehityksen ja vanhenemisen perusteet
- omaa käsityksen kehon ja mielen terveydestä ja normaalista toimintakyvystä
- tuntee yleisimmät taudit ja mielenterveyden häiriöt


Sisältö:

- solu- ja kehitysbiologia, geenit ja perinnöllisyys, sikiönkehitys
- elämänkaari – kasvu, kehitys ja vanheneminen
- sukupuoli ja sukupuolisuus
- fyysinen ja psyykkinen terveys sekä toimintakyky
- yleisimmät somaattiset sairaudet ja mielenterveyden häiriöt


Arviointi:

Järjestelmä: 1-5
Luentopäiväkirja arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Tentti arvioidaan asteikolla 1–5, hylätty.


Opetus seuraavilla periodeilla: III periodi (07.01.2019 - 03.03.2019) Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta: https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=39444


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.01.2019

Ilmoittautuminen päättyy: 04.03.2019On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin