Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Faculty of Social Sciences

Opintojakson koodi: 39703


Opintojakson nimi: Johdatus sosiaalitieteisiin (verkkokurssi)


Opintojakson alkamisajankohta: 04.03.2019

Opintojakson päättymisajankohta: 06.05.2019


Laajuus opintopisteinä: 5


Tavoitteet:

Opiskelija tunnistaa sosiaalitieteellisen tutkimuksen perusteita yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkastelussa.
Opiskelija osaa nimetä keskeisiä yhteiskuntatieteellisiä teoriasuuntia, käsitteitä ja soveltamisaloja sekä koostaa tietoa oheismateriaalin perusteella.


Sisältö:

Kurssi on verkkokurssi, joka pohjautuu kurssialustan kautta jaossa oleville video- ja artikkelimateriaaleille. Materiaalien käsitellään kurssin aikana itsenäisesti ja vertaisryhmissä. Niiden perusteella tehdään tehtäviä ja käydään keskustelua.


Kurssi on teemoitettu viikoittain vaihtuviin teemoihin, joita ovat mm. ylirajaiset sosiaaliset suhteet, nuoruus ja nuoret, yksityisen ja julkisen suhde, yhteiskunnalliset jaot, etnisyys ja rotu, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, raha ja hyvinvointi, vuorovaikutus, identiteetti ja toiminta, ikääntyminen, sukupuolen ja tasa-arvon politiikka


Arviointi:

Järjestelmä: completion


Opetus seuraavilla periodeilla: IV periodi (04.03.2019 - 26.05.2019) Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta: https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=39703


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.01.2019

Ilmoittautuminen päättyy: 04.03.2019On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin