Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Faculty of Social Sciences

Opintojakson koodi: 39795


Opintojakson nimi: Sosiaalipolitiikka (lähi- ja monimuotokurssi)


Opintojakson alkamisajankohta: 15.01.2019

Opintojakson päättymisajankohta: 09.04.2019


Laajuus opintopisteinä: 5


Tavoitteet:

Opiskelijalla on perustiedot sosiaalipolitiikan historiasta ja sosiaalipoliittisten järjestelmien muuttumisesta. Opiskelija tutustuu sosiaalipolitiikan teoreettisiin jäsennyksiin, keskeisiin osa-alueisiin ja tunnistaa ajankohtaisia kysymyksiä. Opiskelija osaa toimia ryhmässä, perustella kantojaan ja käyttää tieteellistä tietoa sosiaalipoliittisen ajattelun ja maailmankuvan rakentamisessa.


Sisältö:

Opintojaksolla lähestytään laajasti sosiaalipolitiikan eri osa-alueita, niiden historiaa ja nykyhetkeä erilaisten tarinoiden kautta. Opiskelijoille avautuu useita näkökulmia hyvinvointivaltion kehitykseen. Opiskelijat oppivat tarkastelemaan yhteiskunnallista muutosta kiinnittäen huomiota erilaisiin kysymyksiin: Miten yhteiskunnalliset ongelmat syntyvät – miten ne tunnistetaan ja määritellään? Kenen ongelmat on tunnistettu ja ketkä ovat jääneet rooleitta? Mihin suuntaan hyvinvointivaltiotarinan juoni on etenemässä tällä hetkellä? Näyttääkö tämä tarina sankaritarinalta, tragedialta vai joltain muulta?


Alustava ohjelma:


Arviointi:

Järjestelmä: 1-5


Opetus seuraavilla periodeilla: III periodi (07.01.2019 - 03.03.2019) IV periodi (04.03.2019 - 26.05.2019) Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta: https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=39795


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.08.2018

Ilmoittautuminen päättyy: 16.12.2018


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin