Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen ammattikorkeakoulu

Opintojakson koodi: 5N00EG71-3014


Opintojakson nimi: Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot


Opintojakson alkamisajankohta: 01.09.2020

Opintojakson päättymisajankohta: 31.10.2020


Opetusajat: Yhtenä iltana viikossa klo 17-21.


Laajuus opintopisteinä: 3


Paikka:

Tampereen ammattikorkeakoulu


Tavoitteet:

Opiskelija osaa
- käsitellä tekniikassa esiintyviä matemaattisia lausekkeita
- laatia tekniikan probleemoista matemaattisen mallin ja ratkoa näin muodostuvia yhtälöitä.


Sisältö:

Matemaattiset merkinnät, lukujen esitysmuodot ja yksikönmuunnokset. Matemaattisten lausekkeiden muodostaminen ja käsittely. 1. ja 2. asteen yhtälöiden sekä yhtälöparin ratkaiseminen. Prosenttilasku. Suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen. Yksinkertaisten tasokuvioiden ja kappaleiden pinta-aloja ja tilavuuksia.


Suoritustapa:

Lähiopetus, itsenäinen opiskelu, harjoitustehtävät, ongelmalähtöinen opiskelu, yhteistoiminnallinen oppiminen, videomateriaalit, STACK-tehtävät, nettitehtävät, tentti


Oppimateriaali:

Opintojakson pääasiallisena oppimateriaalina ovat opetusmonisteet, joita voi kurssin kuluessa ladata kurssin Tabula-sivulta (tabula.tamk.fi).

Kurssilla pärjää peruslaskimella, mutta tulevia opintoja ajatellen graafinen laskin on suositeltava (esim. TI-nspire CX CAS).

Kurssilla käytettävä kaavakirja on Tekniikan kaavasto (kustantajana Tammertekniikka). Myös MAOL:n kaavastoa voi käyttää kurssin aikana ja kokeessa, mutta se ei ole yhtä kattava. Tammertekniikan kaavastoa käytetään yleisesti myös muilla TAMK:n kursseilla.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 02.05.2020

Ilmoittautuminen päättyy: 10.08.2020


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin