Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 208002


Opintojakson nimi: Venäjän kielen alkeiskurssi II


Opintojakson alkamisajankohta: 16.01.2019

Opintojakson päättymisajankohta: 08.05.2019


Laajuus opintopisteinä: 5


Paikka:

Tampere, tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse


Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

16.1.–8.5.2019 keskiviikkoisin klo 16.45–20.00 (ei opetusta talvilomaviikolla 27.2. eikä vappuna 1.5.)

Opetuspaikka

Opetuspaikkana toimii Tampereen yliopisto, Linna, Kalevantie 5, luentosali K112.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet venäjän kielen alkeiskurssin I (4 - 5 op) tai muuten hankkineet vastaavat tiedot (n. 50-60 tuntia edeltäviä opintoja). Kielitaito tasolla A1.

Opettaja

FM Valeria Seraya-Rautaneva

Tavoitteet

Taitotaso A1-A2 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Kurssin suoritettuaan opiskelija

Sisältö

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

Keskustelemalla, kirjoittamalla ja tekemällä ryhmätöitä tavoitellaan kielitaitoa, jota voi käyttää sekä arkielämässä että työelämässä. Tärkeänä pidetään viestintätaitojen kehittämistä: sekä puhe- että kuuntelutaitoa ja vieraan kielen puhumisen jännityksestä irti pääsemistä. Oppikirja tuo hyvin esille sekä Venäjän moniulotteisen kulttuurin että venäläisen ajattelutavan.

Suoritustapa

Kurssi sisältää 60 oppituntia (à 45 min.) lähiopetusta ja vaatii lisäksi itsenäistä työskentelyä osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja kirjallinen loppukoe. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin lähiopetustunneista. Arviointi asteikolla 1-5.

Oppimateriaali

Tatjana Esmantova, Russkij jazyk: 5 elementov. Taso A1 (oranssi kansi). Sisältää äänitteet. (Sama kirja kuin alkeiskurssi I:llä, jatketaan loppuun.) Lisäksi käytetään opettajan kokoamaa materiaalia. Kurssilla käytetään opetuksen tukena Moodle-verkko-oppimisympäristöä. Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Kuulustelut

Loppukoe viimeisellä opetuskerralla. Uusintakokeen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Uusintaan ilmoittaudutaan vähintään 5 työpäivää ennen tenttiä tentti-ilmoittautumislomakkeella. Tenttipaikan voit tarkistaa tenttikalenteristamme.

Aikaisen ilmoittautujan etu 16.12.2018 asti

Ilmoittaudu kurssille viimeistään 16.12. ja maksa kurssimaksu ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna, niin saat aikaisen ilmoittautujan edun 10 euroa (huomioitu hinnassa)!

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 140 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Venäjän kielen alkeiskurssi II on tasoltaan vastaava kuin Tampereen yliopiston kielikeskuksen kurssi Venäjä II. Opintojaksoa voi hakea hyväksiluettavaksi tai sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen yliopistossa. Lisätietoja: http://www.uta.fi/kielikeskus/opiskelu/ahot.html sekä kurssin opettajalta.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 06.11.2018

Ilmoittautuminen päättyy: 11.01.2019On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin