Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen ammattikorkeakoulu

Opintojakson koodi: 5K00BH28-3026


Opintojakson nimi: Tietokoneavusteinen piirtäminen ja mallintaminen


Opintojakson alkamisajankohta: 02.02.2019

Opintojakson päättymisajankohta: 18.05.2019


Opetusajat: Lähiopetus: 2.2., 10.5., 11.5., 17.5., 18.5. klo 9-12; Verkko-opetus: 5.2., 19.2., 5.3. klo 16-18


Laajuus opintopisteinä: 3


Paikka:

Vammalan ammattikoulu, konesiipi.


Tavoitteet:

Opiskelija hallitsee perustiedot ja -taidot koneenpiirtämisestä, kolmiulotteisesta mallintamisesta ja tietokoneavusteisesta piirtämisestä. Opiskelija hallitsee koneenpiirustuksen periaatteet.


Sisältö:

Opintojaksolla käsitellään työpiirustuksien ja kokoonpanopiirustuksien tuottamisessa tarvittavia menetelmiä ja standardeja. Mallintamista ja piirustuksien tuottamista harjoitellaan soveltuvalla tietokoneohjelmalla.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.12.2018

Ilmoittautuminen päättyy: 15.01.2019On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin