Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen ammattikorkeakoulu

Opintojakson koodi: 5K00CV70-3012


Opintojakson nimi: Konetekniikan projektit


Opintojakson alkamisajankohta: 18.01.2019

Opintojakson päättymisajankohta: 04.05.2019


Opetusajat: 18.1. klo 9-15, TAMK (Kuntokatu 3) 3.5. klo 9-12, TAMK (Kuntokatu 3) 4.5. klo 9-15, TAMK (Kuntokatu 3)


Laajuus opintopisteinä: 2


Paikka:

Tampereen ammattikorkeakoulu, Kuntokatu 3


Tavoitteet:

Opiskelija tietää perusteet tyypillisten pienkoneiden rakenteista ja näiden osien liittämismenetelmistä, materiaaleista ja komponenteista sekä niiden valintaperusteista. Opiskelija osaa toimia projekti- ja ryhmätyöympäristössä. Opiskelija ymmärtää koneen turvallisuussuunnittelun perusteet. Opiskelija osaa raportoida tekemänsä työn.


Sisältö:

Projektityöskentely pienryhmissä. Pienkoneiden purkaminen ja kokoaminen, suunnittelu ja kehittely, koneenosan mitoittaminen, materiaalien analysointi, kierrätys, tuotekatalogit, koneenrakennuksen perusstandardit, patentit, tiedonhankinta, tietokannat, tyypilliset konepajan työkalut ja niillä työskentely.


Lisätietoja:

Perumiset osoitteeseen avoinamk@tamk.fi


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.12.2018

Ilmoittautuminen päättyy: 05.01.2019On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin