Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen ammattikorkeakoulu

Opintojakson koodi: 5K00CV25-3006


Opintojakson nimi: Projektinhallinnan valttikortti


Opintojakson alkamisajankohta: 10.01.2019

Opintojakson päättymisajankohta: 30.03.2019


Opetusajat: Opintojakso suoritetaan pääasiassa verkko-opintona. Lähikerta klo 9-12 on 10.1. Vammalan ammattikoululla.


Laajuus opintopisteinä: 2 op


Paikka:

Vammalan ammattikoulu


Tavoitteet:

Opiskelija osaa projektin hallinnan käsitteistön ja yleiset toimintatavat. Opiskelija osaa analysoida teollisuudessa toteutettuja projekteja. Opiskelija osaa suunnitella ja laatia projektisuunnitelman ( sis. resursointi, aikataulutus, viestintä, raportointi), joka liittyy teollisuuden tuotanto- ja/tai tuotekehitysprojektiin.


Sisältö:

Opiskelija osaa
- projektin hallinnan käsitteistön ja yleiset toimintatavat
- osaa analysoida toteutettuja projekteja
- osaa suunnitella ja laatia projektisuunnitelman, joka liittyy teollisuuden tuotanto- ja/tai tuotekehitysprojektiin.
- osaa tarkastella projektien toteuttamista laatunäkökulmasta


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.12.2018

Ilmoittautuminen päättyy: 20.12.2018On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin