Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto, tekniikan ala

Opintojakson koodi: KEB-20001


Opintojakson nimi: Ympäristötekniikan perusteet


Opintojakson alkamisajankohta: 01.01.2020

Opintojakson päättymisajankohta: 17.05.2020


Linkki: https://poprock.tut.fi/group/pop/opas/toteutuskerrat/-/toteutuskerta/2019-2020/78175


Tavoitteet:

Opintojakson osaamistavoitteet: Osaa selittää yhdyskuntien jätehuollon periaatteet.
Osaa selittää energiantuotannon ja liikenteen aiheuttamat päästöt, ja niiden hallinnan pääperiaatteet.
Osaa selittää hydrologisen kierron ja osaa kertoa ihmisen toiminnan vaikutuksista siihen.
Osaa selittää vesihuollon tavoitteet.
Osaa selittää kemikaalien käyttäytymistä ja vaikutuksia ympäristössä sekä pilaantuneen ympäristön kunnostuksen vaiheita
Tiedostaa ympäristölainsäädännön ja erityisesti ympäristölupien merkityksen käytännön toimijoille.
Osaa ratkaista tyypillisiä alan havainnollistavia laskutehtäviä.


Arviointi:

Arvosteluasteikko on numeerinen 0-5.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.11.2019

Ilmoittautuminen päättyy: 22.12.2019On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin