Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto, tekniikan ala

Opintojakson koodi: KEB-61101


Opintojakson nimi: Insinöörikemia


Opintojakson alkamisajankohta: 02.03.2020

Opintojakson päättymisajankohta: 17.05.2020


Laajuus opintopisteinä: 5


Linkki: https://poprock.tut.fi/group/pop/opas/toteutuskerrat/-/toteutuskerta/2019-2020/81084


Tavoitteet:

Opintojakson osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee aineen muutosten kemiallista taustaa, omaa matemaattis-luonnontieteellistä ajattelutapaa ja omaa valmiuden ratkaista fysikaalis-kemiallisia ongelmia.


Arviointi:

Opintojakso arvioidaan tentin avulla. Opiskelijan tulee osoittaa hallitsevansa opintojakson alueeseen kuuluvia pääasiassa laskutehtäviä. Hallitessaan hyvin ydinainekseen liittyvät asiat, opiskelija saa arvosanan kolme. Korkeampiin arvosanoihin vaaditaan osaamista myös täydentävän tietämyksen asioista.


Lisätietoja:

Opintojakso luennoidaan kaksi kertaa vuodessa, periodeissa II ja IV. Lisäksi se järjestetään Avoimessa yliopistossa kevään kestävänä verkko-opetuksena.

Opintojaksoa ei ole tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat opintojaksot KEB-61410 Laaja kemia 1, KEB-61420 Laaja kemia 2 ja KEB-61430 Laaja kemia 3.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.11.2019

Ilmoittautuminen päättyy: 16.02.2020On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin