Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto, tekniikan ala

Opintojakson koodi: TTA-11011


Opintojakson nimi: Teollisuustalouden perusteet


Opintojakson alkamisajankohta: 07.01.2020

Opintojakson päättymisajankohta: 17.05.2020


Laajuus opintopisteinä: 5


Linkki: https://poprock.tut.fi/group/pop/opas/opintojaksot/-/opintojakso/2019-2020/48243


Tavoitteet:

Opintojakson osaamistavoitteet: Kurssi tutustuttaa opiskelijan yritysten rooliin liiketoimintaympäristössä. Opiskelija perehtyy yrityksen teollisen mittakaavan toiminnan perusteisiin liiketaloustieteen ja tekniikan risteyskohdassa teknisenä, taloudellisena ja sosiaalisena kokonaisuutena.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää yritystoiminnan keskeiset käsitteet, osaa hahmottaa yrityksen toiminnan elinkaaren ja siinä vaikuttavia perusilmiöitä sekä tuntee yrityksen suunnittelun, kehittämisen ja johtamisen keskeiset osa-alueet. Opiskelija osaa havainnoida ja tarkastella yritystoimintaa ja sen erilaisia tapahtumia osana teollista toimintaympäristöä ja osana yhteiskuntaa.


Sisältö:

Yrityksen talouden ja laskentatoimen perusteet, liiketoiminnan taloudelliset edellytykset. Keskeisimmät laskentamenetelmät ja tunnusluvut.
Liiketoiminnan muut edellytykset, yritystoiminnan lähtökohdat, sidosryhmät.
Strategian, johtamisen, henkilöstön, tuotannon ja markkinoinnin roolit liiketoiminnassa sekä näiden alueiden keskeisimmät teoriat.


Arviointi:

Tentti tai välikokeet.
Läpipääsy noin 45%, arvosana 3 n. 65% ja arvosana 5 n. 85% kuulustelun maximipisteistä.
Lisäpisteitä voi saada osallistumalla kurssin harjoituksiin / tvt-ympäristöstä.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.11.2019

Ilmoittautuminen päättyy: 22.12.2019On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin