Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Faculty of Information Technology and Communication Sciences

Opintojakson koodi: otm-56427888-00dc-4580-acca-354a4329632a


Opintojakson nimi: Kielioppi I, Smågruppsundervisning, 6.1.-1.6.2020


Opintojakson alkamisajankohta: 06.01.2020

Opintojakson päättymisajankohta: 01.06.2020


Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelijaSisältö:

Sanaluokat ja niiden morfologia; nominaali- ja verbilausekkeet sekä niiden morfosyntaksi; /> lauseenjäsenet; muoto- ja lauseopin keskeinen termistö, kielioppaat, digitaaliset
oppimisympäristötArviointi:

Järjestelmä: 0-5


Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 02.12.2019

Ilmoittautuminen päättyy: 23.12.2019On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin