Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Faculty of Management and Business

Opintojakson koodi: otm-19fddf44-cf1c-4930-83dd-a42ebd9ffc51


Opintojakson nimi: Kansainvälisen politiikan johdantokurssi, Luento-opetus, 9.1.-28.2.2020


Opintojakson alkamisajankohta: 09.01.2020

Opintojakson päättymisajankohta: 28.02.2020


Tavoitteet:

Opiskelija tuntee ja ymmärtää kansainvälisen politiikan peruskäsitteet ja tärkeimmät
ajankohtaiskeskustelut. Hän muodostaa yleiskuvan tieteenalan teorioista, sen merkittävimmistä
osa-alueista, historiallisesta kehityksestä ja suhteesta muihin tieteenaloihin. Lisäksi hän kykenee
hahmottamaan kansainvälisen politiikan tutkimukselle ominaisia kysymyksenasetteluita, teemoja ja
ongelmia.Sisältö:

Kansainvälisen politiikan tutkimuksen institutionaalinen ja sisällöllinen kehitys; oppialan
keskeiset käsitteet; teoriat ja osa-alueet; kansainvälinen järjestelmä; ulkopolitiikka ja diplomatia;
rauhan- ja konfliktintutkimus; kansainvälinen poliittinen talous; yhteiskuntatieteellinen ajattelu. />Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 05.12.2019

Ilmoittautuminen päättyy: 26.12.2019On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin