Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Faculty of Management and Business

Opintojakson koodi: otm-24ba6c35-a9f1-41cc-8212-e8d93ccaf658


Opintojakson nimi: Markkinoinnin perusteet, Verkko-opetus, 15.1.-1.6.2020


Opintojakson alkamisajankohta: 15.01.2020

Opintojakson päättymisajankohta: 01.06.2020


Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa markkinoinnin strategisen roolin erilaisissa
organisaatioissa. Opiskelija ymmärtää markkinoinnin keskeisten osa-alueiden ominaispiirteet ja
peruskäsitteiden sisällöt. Opiskelijalla on kyky arvioida markkinoinnin keskeistä roolia erilaisissa
yrityksissä ja organisaatioissa.Sisältö:

Opintojaksolla perehdytään markkinoinnin erilaisiin osa-alueisiin, kuten markkinoinnin
johtaminen, palvelujen markkinointi, kuluttajakäyttäytyminen ja digitaalinen markkinointi. Opintojakson
keskeisiä käsitteitä ovat mm. asiakkaan kokema arvo, brändi ja markkinoinnin kilpailukeinot.Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 11.12.2019

Ilmoittautuminen päättyy: 01.01.2020On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin