Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Faculty of Management and Business

Opintojakson koodi: otm-50c1968d-745c-4632-aafa-6068d2df1642


Opintojakson nimi: Poliittiset ongelmat muuttuvissa konteksteissa, Luento-opetus, 2.3.-30.5.2020


Opintojakson alkamisajankohta: 02.03.2020

Opintojakson päättymisajankohta: 30.05.2020


Tavoitteet:

Opiskelija ymmärtää politiikan ja poliittisuuden pysyviä ja vaihtuvia luonteenpiirteitä.
Poliittisten ilmiöiden tarkastelun kautta opiskelija käsittelee poliittisuutta eri konteksteissa ja
arvioi eri poliittisten teemojen yhteyksiä hahmottaen niihin liittyviä kokonaisuuksia. Hän analysoi
politiikan ja poliittisuuden ongelmia hyödyntämällä kriittisen ajattelun ja lukemisen, argumentaation ja
esiintymisen keinoja sekä käyttämällä monipuolista ja -kielistä kirjallisuuttaSisältö:

Poliittisuus ja sen eri muodot; politiikan ongelmien muutos ja pysyvyys; kontekstuaalisuus
politiikassa.Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 27.01.2020

Ilmoittautuminen päättyy: 17.02.2020On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin