Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Faculty of Management and Business

Opintojakson koodi: otm-d689a623-e822-4e34-b3e1-709c19593cf6


Opintojakson nimi: Ympäristötalous, Luento-opetus, 4.3.-2.4.2020


Opintojakson alkamisajankohta: 04.03.2020

Opintojakson päättymisajankohta: 02.04.2020


Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ympäristötalouden peruskäsitteet ja lähestymistavat ja
osaa soveltaa oppimaansa ympäristön käyttöön liittyvien ongelmien analysoinnissa.


Sisältö:

Kestävän kehityksen käsitteet, ympäristön saastumisen kontrollointi ja sääntely. Projektien
arviointi sekä uusiutuvien ja uusiutumattomien luonnonvarojen optimaalinen käyttö.Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 29.01.2020

Ilmoittautuminen päättyy: 19.02.2020On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin