Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Faculty of Education and Culture

Opintojakson koodi: otm-1c9a1b50-a9ea-48f6-b565-eb815a618ce3


Opintojakson nimi: Kasvatuksen ja koulutuksen filosofiset ja historialliset lähtökohdat, Luento-opetus, 8.1.-28.1.2020


Opintojakson alkamisajankohta: 08.01.2020

Opintojakson päättymisajankohta: 28.01.2020


Tavoitteet:

Opiskelija

/>


Sisältö:

Opintojaksolla perehdytään suomalaisen ja länsimaisen kasvatusajattelun
kysymyksenasetteluihin ja niiden merkitykseen nykyisen kasvatus- ja koulutustoiminnan rakentumiselle.
Jaksolla käsitellään yhteiskunnallisten muutosten ja ideologioiden ilmenemismuotoja kasvatusajattelussa
ja kasvatuksen historiassa sekä kasvatuksen erityisluonnetta eettisen toimintakyvyn herättäjänä.

Opintojakson
tiedetausta: Kasvatushistoria, kasvatusfilosofiaArviointi:

Järjestelmä: pass/fail


Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 04.12.2019

Ilmoittautuminen päättyy: 25.12.2019On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin