Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Tieteenalanyksikkö: Faculty of Education and Culture

Opintojakson koodi: otm-b5aaa7b5-d61f-49d4-9f4c-f4aaed1fbbf2


Opintojakson nimi: Kasvatus ja koulutus yhteiskunnassa, Verkko-opetus, 7.1.-19.2.2020


Opintojakson alkamisajankohta: 07.01.2020

Opintojakson päättymisajankohta: 19.02.2020


Tavoitteet:

Opiskelija ymmärtää kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä ja
pystyy sanoittamaan sitä kasvatussosiologisin ja koulutuspoliittisin käsittein.  

Opiskelija
oppii tunnistamaan yksilön ja yhteiskunnan suhteet osana historiallisia, institutionaalisia ja
kasvatuksellisia muutoksia.Sisältö:

Opintojaksolla tarkastellaan kasvatuksen ja koulutuksen peruskysymyksiä niiden
yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa yhteyksissä. Näihin kuuluvat esimerkiksi kasvatuksen ja
koulutuksen mikro- ja makrorakenteet, koulutuspolitiikka yksilöllisenä ja yhteisöllisenä ilmiönä,
piilo-opetussuunnitelma ja kasvatusajattelun kehittyminen osana kriittistä yhteiskunnallista analyysia.

Opintojakson tiedetausta: Kasvatussosiologia ja koulutuspolitiikka.Arviointi:

Järjestelmä: pass/fail


Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 03.12.2019

Ilmoittautuminen päättyy: 24.12.2019On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin