Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen ammattikorkeakoulu

Opintojakson koodi: 2X00FF86-3001


Opintojakson nimi: Näyttelijäntyön ja tanssin perusteet


Opintojakson alkamisajankohta: 25.11.2019

Opintojakson päättymisajankohta: 03.02.2020


Opetusajat: Aloitus 25.11. klo 17-18.30. 13 arki-iltaa ja yksi lauantai 30.11. klo 11-13.15. Viimeinen kerta 3.2. klo 17-18.30.


Laajuus opintopisteinä: 3


Paikka:

TAMkin pääkampus Kuntokatu 3 ja 4
Hämeenpuisto 28


Tavoitteet:

Näyttelijäntyö, 1,5 op
Opiskelija on tutustunut näyttelijäntyön perusteisiin. Hänellä on perustietoa puheäänen tuottamisesta sekä äänenkäytöstä puheilmaisun välineenä. Opiskelija on tutustunut roolin näyttämölliseen valmistamiseen.

Tanssi, 1,5 op
Opiskelija on kehittänyt tanssitekniikkaansa ja kehonsa hallintaa.


Sisältö:

Näyttelijäntyö
- näyttelijäntyön perusteet
- puhetekniikka

Tanssi
- tanssitekniikka ja tanssitekniikan ammattisanasto
- voima- ja liikkuvuusharjoituksia
- liikemuistia ja koordinaatiota kehittäviä harjoituksia
- työskentelyä yksin, pareittain ja ryhmässä


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.11.2019

Ilmoittautuminen päättyy: 15.11.2019On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin