Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 201001


Opintojakson nimi: Englannin kielen valmentavat opinnot VENGVAL-8


Opintojakson alkamisajankohta: 10.08.2020

Opintojakson päättymisajankohta: 09.09.2020


Paikka:

Tampere


Laajuus

3.0 op

Vastaava yliopisto/korkeakoulu

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

10.8.–9.9.2020 maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 17.00–20.15

Paikka

Kurssi järjestetään Tampereen ammattikorkeakoulun pääkampuksella, os. Kuntokatu 3, Tampere.

Kurssi toteutetaan kokonaan verkko-opetuksena, jos se on tarpeen koronavirusepidemian vuoksi.

Kohderyhmä

Valmentavan opintojakson tavoitteena on peruskielitaidon parantaminen korkeakoulututkintoon kuuluvalla englannin kielen opintojaksolla vaadittavan lähtötason saavuttamiseksi. Opintojakso ei vastaa tutkintoon kuuluvia vieraan kielen opintoja, vaan edeltää niitä. Valmentava opintojakso soveltuu kaikille opiskelijoille alasta riippumatta.

Edellytetty taitotaso

Minimiedellytys on peruskoulun A1-kielen tai lukion B3-kielen taidot. Mieluiten lukion A1- tai B1-kielen opinnot tai opintoja. Niitä alempi lähtötaso edellyttää erityisen tunnollista panostusta kurssiin. Kurssin taitotaso on B1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla.

Oppimistavoitteet

Opiskelija:
- vahvistaa kielen keskeisten rakenteiden (substantiivit, verbit, adjektiivit, pronominit, prepositiot ja sanajärjestys) tuntemustaan
- kartuttaa ja monipuolistaa perussanavarastoaan
- saa rohkeutta käyttää kieltä sekä kirjallisesti että suullisesti
- osaa ylläpitää, kehittää ja arvioida kielitaitoaan ja kielenoppimisen taitojaan

Kurssisisältö

Keskeiset perusrakenteet ja niihin liittyvät harjoitukset
Tavallisimmat fraasit
Lauseenmuodostusta ja tekstin tuottamisharjoituksia
Tekstin ymmärtämisharjoituksia
Puheen tuottamis- ja ymmärtämisharjoituksia 

Suoritustapa

Lähiopetusta 40 oppituntia (à 45 min.) ja itsenäistä verkko-opiskelua n. 40 tuntia. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää ennakkotehtävän tekemistä, aktiivista osallistumista opetukseen, kirjallisten ja suullisten tehtävien tekemistä, itsearviointia ja kirjallisen kokeen hyväksyttyä suorittamista. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin lähiopetustunneista.

Arviointi asteikolla 0–5

Opetuskieli

Suomi

Oppimateriaali

Verkkomateriaali. Opintojaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle.

Kuulustelut

Loppukoe pidetään kurssin viimeisellä opetuskerralla.

Vastaavuus

Kurssi vastaa Tampereen ammattikorkeakoulun opintojaksoa VENGVAL-8. Valmentavat kieliopinnot kuuluvat Tampereen ammattikorkeakoulussa vapaasti valittaviin kieliopintoihin.

Osallistumismaksu

Tampereen ammattikorkeakoulun perustutkinto-opiskelijoille 45 euroa, muille 125 euroa

Jos opiskelet TAMK:ssa, klikkaa Ilmoittaudu-painiketta ja valitse ostoskorissa maksuvaihtoehto Hinta TAMK:n tutkinto-opiskelijoille (45 euroa). Ilmoita Lisätietoa järjestäjille -kentässä olevasi TAMK:n opiskelija ja anna opiskelijanumerosi.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 125 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 25.5. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Tampereen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos   opiskelet tutkinto-opiskelijana Tampereen yliopistossa, valitse   ilmoittautumislomakkeella vaihtoehto ”Hinta TAU:n  tutkinto-opiskelijalle  0,00 €”. Anna opiskelijanumerosi  ilmoittautumislomakkeen kohdassa  ”Lisätietoa järjestäjille”.  Tarkistamme sen perusteella  opinto-oikeutesi.

Katso myös

Tällä kurssilla voit aktivoida ja palauttaa mieleen esimerkiksi lukiossa oppimaasi englantia ja/tai vahvistaa osaamistasi seuraavan tason (B2) kursseille osallistumista varten. 


Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia. 


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 25.10.2019

Ilmoittautuminen päättyy: 25.05.2020On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin