Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 205003


Opintojakson nimi: Ranskan kielen alkeiskurssi II


Opintojakson alkamisajankohta: 21.01.2020

Opintojakson päättymisajankohta: 21.04.2020


Laajuus opintopisteinä: 5


Paikka:

Tampere


Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta / yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

21.1.–21.4.2020 tiistaisin klo 17.00–20.15

Opetuspaikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Opettaja

Alain Fabre

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet Ranskan kielen alkeiskurssi I:n (5 op) tai muuten hankkineet vastaavat tiedot (n. 60 tuntia edeltäviä opintoja). Kielitaito tasolla A1.

Tavoitteet

Taitotaso A1–A2 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Kurssin suoritettuaan opiskelija

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan lisää ranskan kielen kielioppia ja rakenteita sekä tutustutaan kielialueen kulttuuriin ja tapoihin. Harjoittelemme erityisesti yksinkertaisiin arkipäivän tilanteisiin liittyviä taitoja kuten ravintolassa asioiminen ja ostoksien tekeminen.

Suoritustapa

Kurssiin sisältyy 60 tuntia lähiopetusta sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä. Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja kirjallinen loppukuulustelu.

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin lähiopetustunneista. Arviointi asteikolla 1–5.

Oppimateriaali

Martikainen, Lindgren ja Lanoire: C’est parfait! 1, kpl 6–10

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Lisäksi käytetään opettajan omaa materiaalia.

Kuulustelut

Loppukuulustelu viimeisellä opetuskerralla.
Uusintakokeen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan viimeistään viisi päivää ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenteristamme.

Aikaisen ilmoittautujan etu 15.12.2019 asti

Ilmoittaudu kurssille viimeistään 15.12. ja maksa kurssimaksu ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna, niin saat aikaisen ilmoittautujan edun 10 euroa (huomioitu hinnassa)!

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Ranskan opiskelua voit jatkaa jatkokurssilla I, joka on suunnitteilla syksylle 2020.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 25.10.2019

Ilmoittautuminen päättyy: 07.01.2020


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin