Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 207002


Opintojakson nimi: Saksan kielen alkeiskurssi II


Opintojakson alkamisajankohta: 20.01.2020

Opintojakson päättymisajankohta: 27.04.2020


Laajuus opintopisteinä: 4


Paikka:

Tampere


Laajuus

4 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta / yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

20.1.–27.4.2020 maanantaisin klo 16.45–20.00 (kurssilla on yksi lomaviikko, jonka ajankohdasta sovitaan kurssin alussa)

Opetuspaikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Opettaja

Alexandra Matschke

Kohderyhmä

Alkeiskurssi II on tarkoitettu saksan kielen alkeiskurssi I:n (50-60 tuntia opetusta) suorittaneille tai muuten vastaavat alkeistaidot hankkineille (kielitaito tasolla A1).

Tavoitteet

Taitotaso A1–A2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Saksan kielen alkeiskurssi II:n suoritettuaan opiskelija

Sisältö

Kurssiin kuuluu

Kurssin kouluttaja Alexandra Matschke on syntyperäinen saksalainen ja osaa sujuvasti suomea. Kurssin opetuskielinä ovat saksa ja suomi.

Suoritustapa

Pienryhmäopetusta 52 tuntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä n. 56 tuntia. Hyväksyttävän suorituksen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin sekä sovittujen harjoitustöiden tekeminen ja pienimuotoisen välikokeen sekä loppukokeen läpäiseminen. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin lähiopetustunneista.

Arviointi asteikolla 0 – 5.

Oppimateriaali

Monika Hotanen & Eva Kauppi: Hallo! 1, Saksaa aikuisille (ISBN 978-951-792-674-4), kappaleet 7-10
Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.
Lisäksi käytetään opettajan omaa materiaalia.
Kurssilla on käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Kurssin alussa kerrataan lyhyesti kirjan alkuosan sanastoa ja kielioppia.

Kuulustelut

Välikoe kurssin aikana (ajankohta ilmoitetaan kurssin alussa)
Loppukoe maanantaina 4.5.2020 klo 16.00–18.00
Uusintakokeen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Loppukokeeseen ja uusintaan ilmoittaudutaan viimeistään viisi työpäivää ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenteristamme.

Aikaisen ilmoittautujan etu 15.12.2019 asti

Ilmoittaudu kurssille viimeistään 15.12. ja maksa kurssimaksu ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna, niin saat aikaisen ilmoittautujan edun 10 euroa (huomioitu hinnassa)!

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 140 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 7.1. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Saksan kielen alkeiskurssi II on tasoltaan vastaava kuin Tampereen yliopiston kielikeskuksen kurssi Saksa II.

Alkeiskurssi II:n jälkeen voit jatkaa opiskelua jatkokurssi I:lla, joka alkaa syksyllä 2020.

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 25.10.2019

Ilmoittautuminen päättyy: 07.01.2020


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin