Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 208005


Opintojakson nimi: Venäjän kielen jatkokurssi II


Opintojakson alkamisajankohta: 22.01.2020

Opintojakson päättymisajankohta: 06.05.2020


Laajuus opintopisteinä: 5


Paikka:

Tampere, tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse


Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

22.1.–6.5.2020 keskiviikkoisin klo 16.45–20.00 (ei opetusta koulujen talvilomaviikolla 26.2.)

Opetuspaikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Kohderyhmä

Venäjän kielen jatkokurssi 2 on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet venäjän kielen alkeiskurssit I ja II sekä jatkokurssi I:n tai muuten hankkineet vastaavat tiedot. Kielitaito tasolla A2.

Opettaja

FM Valeria Seraya-Rautaneva

Tavoitteet

Taitotaso A2–B1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Opiskelija kehittää suullista ja kirjallista viestintätaitoaan sekä harjaantuu toimimaan arki- ja työelämän kommunikointitilanteissa vuorovaikutteisesti ja kulttuurieroja huomioon ottaen. Hän muun muassa osaa antaa yksityiskohtaisempaa tietoa puheenaiheesta, kuvata itseään kiinnostavia asioita, tapahtumia ja henkilöitä sekä kirjoittaa yhtenäisen kirjallisen työn (esim. matkakertomus, kirje tai päiväkirja). Hän myös uskaltaa keskustella tavanomaisista aiheista erityisemmin valmistautumatta ja pystyy olemaan keskustelussa spontaanisti aloitteellinen, sekä pitämään keskustelua itsekin yllä. Lisäksi opiskelija osaa havainnoida ja hyödyntää lukemaansa ja kuulemaansa, esittää sitä koskevia tarkentavia kysymyksiä sekä selittää sitä omin sanoin.

Sisältö

Suoritustapa

Kurssi sisältää 60 oppituntia (à 45 min.) lähiopetusta ja vaatii lisäksi itsenäistä työskentelyä osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja kirjallinen loppukoe. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin lähiopetustunneista. Arviointi asteikolla 1-5.

Oppimateriaali

Tatjana Esmantova, Russkij jazyk: 5 elementov. Taso A2 (vihreä kansi). Sisältää äänitteet. Lisäksi käytetään opettajan kokoamaa materiaalia.

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Kuulustelut

Loppukoe viimeisellä opetuskerralla.

Uusintakokeen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Uusintaan ilmoittaudutaan vähintään 5 työpäivää ennen tenttiä tentti-ilmoittautumislomakkeella. Tenttipaikan voit tarkistaa tenttikalenteristamme.

Aikaisen ilmoittautujan etu 15.12.2019 asti

Ilmoittaudu kurssille viimeistään 15.12. ja maksa kurssimaksu ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna, niin saat aikaisen ilmoittautujan edun 10 euroa (huomioitu hinnassa)!

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Venäjän kielen jatkokurssi II on tasoltaan vastaava kuin Tampereen yliopiston kielikeskuksen kurssi Venäjä IV.

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 25.10.2019

Ilmoittautuminen päättyy: 08.01.2020


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin