Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 140002


Opintojakson nimi: Matematiikan peruskäsitteitä - MTTMY1


Opintojakson alkamisajankohta: 02.06.2020

Opintojakson päättymisajankohta: 08.07.2020


Paikka:

Tampere, tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse


Opintojakso tarjoaa erinomaisen tilaisuuden tutustua yliopistomatematiikan opiskeluun. 

Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Matematiikka

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto – Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta (ITC)

Ajankohta ja opetuspaikka

Verkkokurssi 2.6.–8.7.2020

Alkutapaaminen 2.6.2020 klo 17.00–19.30 (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Ota tunnille mukaan kannettava tietokone!

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää matematiikan peruskäsitteitä ja osaa soveltaa niitä yksinkertaisten matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen. Hän tuntee joukko-opin alkeet sekä relaatioiden ja funktioiden perusominaisuudet. Opiskelija ymmärtää matemaattisen todistamisen pääperiaatteet ja osaa analysoida kirjallisuudessa esitettyjä alkeellisia matematiikan todistuksia. Opiskelija osaa tehdä itse yksinkertaisia todistuksia.

Sisältö

Lause- ja predikaattilogiikan peruskäsitteitä sekä joukko-opin alkeita (joukot, relaatiot, funktiot). Opintojakson tasosta saa käsityksen tutustumalla luentokalvoihin http://www.sis.uta.fi/~maarvi/MTTMY1/luentokalvot.pdf.

Vastaavuus

Opintojakso on Tampereen yliopiston Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukainen (MTTMY1).

Esitiedot

Opintojakso aloitetaan matematiikan perusteista, joten periaatteessa mitään esitietoja ei tarvita. Opintojaksolla käsitellään lukiokursseja abstraktimpia aiheita, mutta sen taso soveltuu hyvin lukion 1. vuoden pitkän matematiikan kurssit suorittaneille. Jos on lisäksi suorittanut pitkän matematiikan syventävän kurssin MAA11: Lukuteoria ja logiikka, niin opintojakson alkuosa on tuttua.

Opintojakson laajuus

5 opintopistettä (vastaa keskimäärin 130 tuntia opiskelijatyötä)
Opintojaksoon kuuluu itsenäisesti tehtäviä verkkoharjoituksia ja erillinen loppukoe.

Suoritustapa

Verkkomateriaali (sisältää luentotallenteet), verkkoharjoitukset ja loppukoe. Numeroarviointi asteikolla 1–5.

Kuulustelut

Ilmoitetaan myöhemmin.

Kuulusteluun ilmoittaudutaan viimeistään viisi työpäivää ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan voit tarkistaa tenttikalenteristamme.

Oppimateriaali

Moodlessa oleva opintomateriaali. Oheislukemistona voi lisäksi käyttää: Merikoski, J., Virtanen, A., Koivisto, P., Johdatus diskreettiin matematiikkaan.

https://matematiikkalehtisolmu.fi/2018/jdm-2017-12-19.pdf

Kurssilla käsitellään osia kirjan luvuista 1, 3, 4 ja 5 (5.1, 5.2 ja 5.3)

(Englanninkielinen vaihtoehto: Rosen, K., Discrete mathematics and its applications)

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojaksolle ilmoittaudutaan tämän sivun kautta (Ilmoittaudu-painike) ja opintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Maksuun sisältyy Tampereen yliopiston perimä avoimen yliopisto-opetuksen rekisteröintimaksu. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 80 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 19.5.2020. Pääset Korota-tarjottimelle tästä. 

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia. 


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 20.03.2020

Ilmoittautuminen päättyy: 19.05.2020


Ilmoittaudu opintojaksolle


Takaisin