Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 180001


Opintojakson nimi: Johdatus hallintotieteeseen - HALHAP01


Opintojakson alkamisajankohta: 01.06.2020

Opintojakson päättymisajankohta: 01.06.2020


Paikka:

Tampere


Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Hallintotiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto – Johtamisen ja talouden tiedekunta

Ajankohta

Opintojakso järjestetään verkkokurssina kesäkuussa 2020.

Tarkemmat tiedot julkaistaan huhtikuussa.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskäsitys siitä, mitä hallintotiede on tieteenalana. Opiskelijalla on kattava yleiskäsitys tieteenalan teoreettisista ja historiallisista lähtökohdista. Opiskelija osaa jäsentää hallintoa, politiikkalinjauksia, organisaatioita jajohtamista tutkimuksen kohteina.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan hallintotieteen historiaan ja oppiaineen kehitykseen. Jaksolla perehdytään hallinnon tutkimuksen keskeisiin sisältöalueisiin, hallintoon, johtamiseen, organisaatioihin ja julkiseen politiikkaan tutkimuksen kohteina. Sisältöalueita lähestytään teorian kehityksen näkökulmasta. Opintojaksolla tarkastellaan myös hallintotieteen teorioiden hyödyntämistä käytännön toiminnan kannalta.

Suoritustapa

Verkkokurssi ja kirjatentti (tarkka suoritustapa ilmoitetaan myöhemmin)

Arviointi asteikolla 1-5. 

Kuulustelut

Ilmoitetaan myöhemmin

Kirjatentteihin ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan voi tarkistaa tenttikalenteristamme.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1.Stenvall, Jari ja Virtanen Petri: Julkinen johtaminen. Tietosanaomat 2019.

JA

2.De Vries, Michiel, S.: Understanding Public Administration. Palgrave 2016. (myös e-kirjana)

TAI

3.  Harisalo, Risto: Organisaatioteoriat. Tampere University Press 2008. (myös e-kirjana)

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 195 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 20.5.2020. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.05.2020

Ilmoittautuminen päättyy: 31.05.2020On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin