Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 102003


Opintojakson nimi: Espanja III - KKES3


Opintojakson alkamisajankohta: 01.06.2020

Opintojakson päättymisajankohta: 01.07.2020


Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Laajuus (op)

4.0

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

Verkkokurssi 1.6.–1.7.2020 maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 17.00–20.15

Huom! Ei opetusta to 18.6.

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-alustaa.  Osallistuja tarvitsee nettiyhteyden ja mikrofonin (sekä mielellään kameran).

Kohderyhmä / edeltävät opinnot

Espanja II tai vastaavat tiedot (esim. espanjan kielen lukiokursseja tai DELE perustaso, taitotaso A1-A2). Opiskelija osaa esittäytyä ja kertoa jotakin itsestään tai läheisestä ihmisestä. Hän ymmärtää taitotasolleen mukautettua kertovaa tai muun tyyppistä tekstiä ja osaa kysyä siihen liittyvistä yksityiskohdista.

Tavoitteet

Taitotaso A2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Espanja III -opintojakson käytyään opiskelija

Sisältö

Osaamistavoitteet saavuttaakseen opiskelija harjoittelee säännöllisesti ryhmässä. Hän omaksuu ja hyödyntää puheena olevien teemojen sanastoa ja kommunikaatiomalleja omissa kirjallisissa ja suullisissa tuotoksissaan. Keskustelu- ja kirjoitustehtävistä suoriutumisesta hän myös saa ja antaa palautetta toisille.

Lisäksi tehdään

Erityisesti syvennytään verbioppiin ja perehdytään myös espanjankielisen maailman kulttuuriin. Opiskelija osaa viestiä asumisesta ja matkustamisesta, perheen elämästä, toimia puhelintilanteessa sekä selviytyy lääkärissäkäynnistä, osaa kertoa toiveistaan ja henkilökohtaisista tavoitteistaan.

Suoritustapa

Pienryhmäopetusta 52 oppituntia (à 45 min.), josta 4 tuntia verkko-opiskelua, sekä itsenäistä työskentelyä 56 tuntia. Opintojakson arvosanan perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin sekä sovitut harjoitustyöt ja lopputentti. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin lähiopetustunneista.

Numeroarviointi asteikolla 1–5.

Oppimateriaali

Rambla Lop, Ahlava, Warjus, Hämäläinen, Kemppainen: Ventana 3 (kappaleet 0–4) sekä opettajan jakama materiaali.
Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Kuulustelut

Kuulusteluiden ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Kuulusteluihin ilmoittaudutaan viimeistään viisi työpäivää ennen tenttiä sähköisellä tentti-ilmoittautumislomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenteristamme.

Vastaavuus

Opintojakso on Tampereen yliopiston Kielikeskuksen espanjan kielen opetussuunnitelman mukainen (KKES3).

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 155 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 18.5. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Tampereen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos  opiskelet tutkinto-opiskelijana Tampereen yliopistossa, valitse  ilmoittautumislomakkeella vaihtoehto ”Hinta TAU:n tutkinto-opiskelijalle  0,00 €”. Anna opiskelijanumerosi ilmoittautumislomakkeen kohdassa  ”Lisätietoa järjestäjille”. Tarkistamme sen perusteella  opinto-oikeutesi.

Katso myös

Voit jatkaa opiskelua kurssilla Espanjan kielen jatkokurssi II. Kurssi on suunnitteilla viimeistään keväälle 2021.

Espanja III -kurssi vastaa tasoltaan kesäyliopistossa syyslukukaudella järjestettävää Espanjan kielen jatkokurssi I:tä.

Lisätiedot

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 27.03.2020

Ilmoittautuminen päättyy: 25.05.2020On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin