Opintojen kuvaus

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 102005


Opintojakson nimi: Espanjan kielen kirjallinen ja suullinen taito - KKES5


Opintojakson alkamisajankohta: 02.06.2020

Opintojakson päättymisajankohta: 07.07.2020


Paikka:

Tampere


Laajuus (op)

4.0

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

2.6.–7.7.2020 klo 16.30–19.45 seuraavina päivinä: 

ti 2.6.
to 4.6.
ti 9.6.
to 11.6.
ma 15.6.
ti 16.6.
ti 23.6.
to 25.6.
ti 30.6.
to 2.7.
ti 7.7. (suullinen tentti ja opetusta)

Lisäksi työskentelyä verkossa.

Huom! Aikataulu muuttunut!

Paikka

Tiistait sekä maanantai: Tampereen yliopisto, Pinni B (Kanslerinrinne 1), huone B3107.

Torstait kesäyliopiston koulutustila Aarre, Kalevantie 7 C, 7. krs.


Edeltävät opinnot

Espanja IV, Espanjan kielen jatkokurssi II tai vastaavat tiedot ja taidot (eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2-B1). Opiskelija osaa havainnoida ja koota itselleen olennaista tietoa ainakin taitotasolleen mukautetusta tekstistä tai keskustelusta. Hän osaa kertoa itsestään ja kuulumisistaan kirjallisesti ja suullisesti, kun saa aikaa valmistautua.

Tavoitteet

Taitotaso B1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

Sisältö

Opintojakso sisältää

Suoritustapa

Pienryhmäopetus 52 oppituntia (à 45 min.) (26 tuntia kirjallinen taito ja 26 tuntia suullinen taito) ja itsenäinen työskentely 56 tuntia. Pienryhmäopetuksesta 12 oppituntia on verkko-opiskelua. Kurssin arvioinnin perusteina ovat osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt ja lopputentti. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin lähiopetustunneista.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5.

Oppimateriaali

Ahlava-Hämäläinen-Jompero-Lázaro Ramos: Ventana 4

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Kuulustelut

Suullinen tentti kurssin lopussa.

Kirjallisen tentin ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Kirjalliseen tenttiin ilmoittaudutaan viimeistään viisi työpäivää ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenterista.

Vastaavuus

Espanjan kielen kirjallinen ja suullinen taito -opintojakso on Tampereen yliopiston Kielikeskuksen opetussuunnitelman mukainen (KKES5). Opintojakso on tiedekuntien vaatimusten mukainen vieraan kielen 4 opintopisteen opintojakso. Se sopii myös vapaavalintaiseksi kurssiksi kaikkien alojen opiskelijoille ja muille kiinnostuneille.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 155 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 5.5. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Tampereen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos  opiskelet tutkinto-opiskelijana Tampereen yliopistossa, valitse  ilmoittautumislomakkeella vaihtoehto ”Hinta TAU:n tutkinto-opiskelijalle  0,00 €”. Anna opiskelijanumerosi ilmoittautumislomakkeen kohdassa  ”Lisätietoa järjestäjille”. Tarkistamme sen perusteella  opinto-oikeutesi.

 Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 27.03.2020

Ilmoittautuminen päättyy: 25.05.2020On liian aikaista/myöhäistä ilmoittautua.
Takaisin